January 2021

Çalışan Memnuniyet Anketi Nedir? Çalışan memnuniyet anketleri işyerlerinde çalışanının şirkete olan bağlılıklarını, iş arkadaşlarıyla olan uyumlarını, işyerlerinin fiziksel koşullarının yeterliliğini, kurum içi iletişim, şirketteki kariyer ve gelişim olanaklarının anlaşılması vb. pek çok konuda çalışan ve işyeri arasındaki ilişkinin durumunu sorgulamak için