info@personohr.com
+44 20 3286 1350
+90 850 283 2375
Follow Us

Genel

PERFORMANS DEĞERLENDİRME TRENDLERİ Stratejik insan kaynakları yönetiminin şirketlerde uygulama alanı bulmasından bu yana performans yönetim sistemi ve uygulamaları şirketlerin genel yönetim stratejilerine uygun olarak değişerek gelişmekte olduğunu görüyoruz. Son 10 yıla kadar şirket içi performanslar daha çok çalışanların sadece değerlendirilip derecelendirilmesi ve

Çalışan Memnuniyet Anketi Nedir? Çalışan memnuniyet anketleri işyerlerinde çalışanının şirkete olan bağlılıklarını, iş arkadaşlarıyla olan uyumlarını, işyerlerinin fiziksel koşullarının yeterliliğini, kurum içi iletişim, şirketteki kariyer ve gelişim olanaklarının anlaşılması vb. pek çok konuda çalışan ve işyeri arasındaki ilişkinin durumunu sorgulamak için

Teknolojinin hayatımızı daha da çok etkilediği günümüzde, iş süreçlerinin yönetimi için kullanılan geleneksel yöntemler artık yetersiz kalmaktadır. İşletmelerde karmaşıklaşan iş süreçleri ancak teknoloji kullanılarak yönetilebilir hale geldi. Dijitalleşme tüm hayatımızı etkilediği gibi doğal olarak insan kaynakları süreçlerini de etkiliyor. Artık