March 2023

Kurumsal iletişimin kapsamı alanına giren şirket içi iletişim kültüründe geri bildirim tesis edilmesine yönelik her otomasyon ve faaliyet takdirle karşılanması gereken bir konu. Çünkü geleneksel iletişim modelinde geri bildirimin olmadığı düz ve çizgisel iletişime bilerek veya bilmeden uyan her kurum