Kıdem tazminatı 2023

2023 Kıdem Tazminatı Tavanı

2023’de zamlı asgari ücret uygulamasından doğan asgari ücret kıdem tazminatı tavan tutarı, 10 bin 8 TL oldu. Bakanlık tarafından genelge ile duyurulan kıdem tazminatı tavan rakamı, 2022 için 15 bin 371 TL’dir. Memur ve emekliler için belirlenen yeni zam ile 2023 kıdem tazminatı tavanı Ocak-Haziran 2023 döneminde 17.904,62 TL olarak belirlenmiştir.

Kıdem tazminatı, kıdem tazminatı tavanı nedir?

4857 İş Kanunu’nda güvence altına alınan kıdem tazminatı, bir çalışanın işten çıkarılması halinde işveren tarafından iş akdine son verilen kişiye ödenen tazminatı ifade eder. Bu bakımdan kıdem tazminatı, çalışanın işletmeye sağladığı emeğin karşılığı gibi görülürken aynı zamanda işten çıkarmaları da azaltan koruyucu bir uygulamadır. Bununla birlikte kıdem tazminat ödemelerinde çalışanın kıdemi dikkate alınır ve buna çalışanın şirket içindeki pozisyonu ve aldığı maaş gibi değişkenler de etki eder. 

Kıdem tazminatı tavanı, bir dönem içerisinde çalışana ödenen brüt ücret üzerinden hesap edilen kıdem tazminatı için hesap edilen azami miktarı ifade eder. Bu miktar, her sene genelge olarak resmi kurumlar tarafından açıklanır. Örneğin, işçinin kazandığı aylık brüt maaş tutarı, resmi genelge ile belirlenen kıdem tazminatı tavanı üzerinde ise açıklanan resmi tavan rakam üzerinden kıdem tazminatı hesabı yapılır. 

Kıdem tazminatı tavanı nasıl hesaplanır?

Kıdem tazminatını hesaplarken ana temas noktası çalışanın kıdemi, yani çalıştığı zaman dilimidir. Bununla birlikte hesaplamayı yaparken kıdem tazminatı miktarı üzerinde etkili önemli bir faktör de çalışanın aldığı brüt ücrettir. Ayrıca bu ücretin alınmasıyla ilgili değişkenler de kıdem tazminatı hesabını etkiler. Bu durumda çalışan ücreti zamana endeksi olarak alıyorsa hesaplama şu şekilde yapılır: 

 • İşçinin çalıştığı sürenin hesabı yapılır,
 • Ortaya çıkan çalışma yılı takvimi son aldığı brüt ücret dikkate alınarak çarpılır. Brüt ücrete yol, yemek ve diğer yardımların hepsi dahildir. 
 • Eğer tam yıl dışında kalan süre söz konusuysa bu gün olarak hesaba dahil edilebilir.
 • Son brüt aylık ücret üzerinden günlük ücret hesap edilir. Bunun için brüt ücret 30’a bölünür. Tam yılın dışındaki günler ile brüt ücret üzerinden hesap edilen günlük ücret çarpılır, her iki işlem sonucunda ortaya çıkan rakam toplanır. Çalışana verilmesi gereken kıdem tazminatı ortaya çıkar. 

Çalışma ücreti parça başı veya götürü usulü olması halinde hesaplamada izlenilmesi gereken yol ise şöyledir: 

 • Çalışanın son 1 yıl aldığı toplam ücret hesap edilir.
 • Son 1 yıl içerisinde çalıştığı gün sayısı tespit edilir. 
 • Toplam ücret, çalışılan gün sayısına bölünür. Günlük brüt ücret elde edilir. 
 • Eğer çalışan son 1 yılda zam aldıysa bu tarihten iş akdi feshine kadarki toplam brüt ücreti, son bir yıldaki çalışma süresiyle bölünerek günlük brüt ücreti hesap edilir. 

Ortaya çıkan değer ile işçinin toplam çalıştığı süre çarpılır ve kıdem tazminatı oluşur. 

Kıdem tazminatı hangi durumlarda ödenir?

Kıdem tazminatını doğuran hak ve şartlara ilişkin en önemli nokta çalışanın iş yerinde en az 12 ay süreyle çalışmış olmasıdır. Çalışma süresi bir yılı doldurmadan iş akdi feshedilen çalışana kıdem tazminatı ödemesi yapılmaz. Bu konuda hak doğuran diğer durumlar şöyle: 

 1. Çalışan tarafından iş yerinde iyi niyet ve ahlaki teamüllere aykırı davranıldığı gerekçesiyle iş akdini sonlandırması
 2. İş yerinde iş faaliyetlerinin durdurulması
 3. Askerlik ve emeklilik halleri
 4. Kadın çalışanın evlenmesi halinde bir yıl içerisinde iş akdini sonlandırmak istemesi 
 5. Çalışanın vefat etmesi

2023 kıdem tazminatı tavanı

Persono, Türkiye’ nin en kapsamlı dijital yetenek yönetim çözümüdür. İşe alım, Özlük, Performans, Çalışan Bağlılığı & İletişim, Eğitim & Gelişim, İzin ve Disiplin modülleri ile süreçlerinizi pratik bir şekilde yönetebilirsiniz. Persono’yu daha yakından tanımak ve ihtiyaçlarınıza çözüm bulmamız adına buradan sunum talebi oluşturabilirsiniz.